Mariusz Kędziora
[naglowek]

Po prawej stronie dostępne jest moje pełne CV, w którym starałem się ująć wszystko co do tej pory miałem przyjemność robić w życiu zawodowym.

Kontakt ze mną

Email: Mariusz Kędzioramariusz@kedziora.info
Mój email

CV: Mariusz KędzioraCuriculum Vitae
Moje CV

ewangelista.IT: Mariusz Kędzioraewangelista.IT
Mój blog

Windows Live Messengermariusz@kedziora.info
Mój komunikator

Ja w sieci

Facebook: Mariusz KędzioraFacebook
Profil FB

Blip: Mariusz KędzioraBlip
Mikroblog

LinkedIn: Mariusz KędzioraLinkedIn
CV po angielsku

GoldenLine: Mariusz KędzioraGoldenLine
CV po polsku

Moje CV

Ostatnia aktualizacja CV: 08.05.2009 r.

Dane personalne
 
Moje zdjęcie   Mariusz Kędziora, mgr inż.

Data urodzenia:   27 kwietnia 1979, lat 38
Miejsce urodzenia:   Pińczów
Miejsce zamieszkania:   Warszawa
Stan cywilny:   żonaty
 
Edukacja
 
10.1998
06.2003
  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
tryb studiów: dzienne
kierunek: automatyka i robotyka
specjalność: automatyka i metrologia
końcowa ocena ze studiów: 5.0 (bdb)
ocena z obrony pracy dyplomowej: 5.0 (bdb)
 
09.1994
06.1998
  Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie
profil: klasa matematyczno-fizyczna
końcowa ocena: 5.0 (bdb), świadectwo z wyróżnieniem
średnia ocen z matury: 5.0 (bdb)
 
Doświadczenie
 
06.2007
 

10 lata
6 mies.

  Microsoft Polska
Kropka kolorstanowisko: IT Pro Evangelist
Kropka kolortyp pracy: pełny etat

zakres obowiązków: rozwój i wspieranie działań dedykowanych dla IT Profesjonalistów, wdrażanie globalnych i lokalnych inicjatyw Microsoft, aktywna współpraca z działem akademickim, partnerskim oraz działem Enterprise

 
05.2006
05.2007

1 rok
1 mies.

  Datacom System S.A.
Kropka kolorstanowisko: Kierownik Projektów / Project Manager
Kropka kolortyp pracy: pełny etat

zakres obowiązków: rozwój nowych rozwiązań IT, rozwój zaawansowanych wdrożeń systemów, bezpośredni kontakt z Klientami szczebla menadżerskiego, prowadzenie i nadzorowanie projektów informatycznych

 
07.2003
04.2006

2 lata
10 mies.

  Advantage
Kropka kolorstanowisko I: IT Project Manager
Kropka kolorstanowisko II: projektant programista aplikacji
Kropka kolortyp pracy: pełny etat

zakres obowiązków: prowadzenie i nadzorowanie projektów informatycznych, tworzenie nowych strategii rozwoju IT, opracowywanie projektów nowych rozwiązań informatycznych stron www

 
02.2003
06.2003

5 mies.

  Katedra Automatyzacji Procesów AGH Kraków
Kropka kolorstanowisko: student
Kropka kolortyp pracy: praca magisterska

zakres obowiązków: praca pt. "Wykorzystanie internetowych aplikacji bazodanowych": oprogramowanie i wykonanie strony do obsługi konferencji naukowych przez Internet, oprogramowanie i wykonanie strony udostępniającej zasoby laboratorium uczelnianego (w oparciu o PHP i MySQL)

 
03.2002
06.2003

1 rok
3 mies.

  Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH Kraków
Kropka kolorstanowisko: redaktor współpracujący
Kropka kolortyp pracy: wolontariat

zakres obowiązków: pisanie artykułów z życia studenckiego, pisanie sprawozdań z imprez wydziałowych i uczelnianych

 
03.2001
01.2003

1 rok
11 mies.

  Dom Maklerski Penetrator SA
Kropka kolorstanowisko: specjalista ds. marketingu (Wydział Produktów Internetowych)
Kropka kolortyp pracy: pełny etat

zakres obowiązków: współudział w opracowywaniu projektów nowych rozwiązań graficznych i informatycznych stron portalu brokerskiego DoAkcji, praca w infolinii portalu jako specjalista ds. technicznych

 
04.2000
03.2001

1 rok

  advantage.pl
Kropka kolorstanowisko: programista
Kropka kolortyp pracy: umowy zlecenia, umowy o dzieło

zakres obowiązków: koordynacja tworzenia projektów witryn www, pisanie oprogramowania do witryn www (PHP i MySQL)

 
11.1999
11.2001

2 lata
1 mies.

  Radio Akademickie Kraków (RAK)
Kropka kolorstanowisko I: prowadzący program (redaktor)
Kropka kolorstanowisko II: realizator dźwięku
Kropka kolortyp pracy: wolontariat

zakres obowiązków: prowadzenie cyklu autorskich programów dot. Internetu, realizacja dźwiękowa programów radiowych

 
09.1995
06.1998

2 lata
10 mies.

  Sztubak - gazeta LO Pińczów
Kropka kolorstanowisko: redaktor naczelny
Kropka kolortyp pracy: wolontariat

zakres obowiązków: pisanie i zbieranie artykułów, dbałość o poziom merytoryczny, nakreślanie kierunków rozwoju, skład gazety, kontakty z gronem pedagogicznym, uczniami

 
Działalność dodatkowa
 
12.2004
 
  Współredagowanie serwisu JoeMonster.org
Kropka kolorfunkcja: redaktor, programista
Kropka kolorzakres obowiązków: opieka programistyczna nad stroną, redagowanie "Rodzynków", pisanie artykułów
Kropka kolorlink: joemonster.org
 
03.2004
 
  Systems Engineer Exclusive Club (Microsoft)
Kropka kolorfunkcja: administrator klubowej strony www, członek klubu
Kropka kolorzakres obowiązków: opieka nad stroną www klubu, uczestnictwo w spotkaniach klubu, warsztatach, seminariach
 
02.2002
06.2003
  Samorząd Studentów AGH w Krakowie
Kropka kolorfunkcja: członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej, członek Uczelnianego Kolegium Elektorów
Kropka kolorzakres obowiązków: uczestnictwo w posiedzeniach Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej, uczestnictwo w wyborach JM Rektora AGH
 
10.2000
06.2003
  Samorząd Studentów Wydziału IMiR AGH
Kropka kolorfunkcja: przew. Komisji Socjalnej, przew. Komisji Dyscyplinarnej, członek Rady Wydziału, członek Wydziałowego Kolegium Elektorów
Kropka kolorzakres obowiązków: współpraca z Samorządem AGH, Dziekanami, organizacja imprez wydziałowych (Bal Mechanika, Rajd Mechanika, Karczma Piwna, Juwenalia), udział w komisjach Samorządowych, tworzenie i aktualizacja stron samorządu
Kropka kolorlink: samorzad.imir.agh.edu.pl
 
09.2001
12.2003
  Czynny udział w forum internetowym PHP
Kropka kolorfunkcja: specjalista ds. PHP i bazy MySQL
Kropka kolorzakres obowiązków: odpowiadanie na posty dot. programowania w PHP, tworzenia stron www, obsługi bazy danych MySQL, napisane ponad 2000 postów
Kropka kolorlink: ygreg.com/forum
 
02.2000
 
  Administracja serwerem i stroną www Pińczowa
Kropka kolorfunkcja: administrator, webmaster, programista
Kropka kolorzakres obowiązków: napisanie kodu strony w PHP, koordynacja całości witryny, jej aktualizacja, umieszczenie w Internecie, opieka serwisowa
Kropka kolorlink: pinczow.com
 
09.1996
06.1998
  Samorząd szkolny przy LO w Pińczowie
Kropka kolorfunkcja: przewodniczący samorządu
Kropka kolorzakres obowiązków: koordynacja pracy samorządów klasowych, współpraca z Dyrekcją, Urzędem Miasta, instytucjami kulturalnymi, organizacja imprez szkolnych
 
09.1995
06.1998
  Koło Psychologiczne przy LO w Pińczowie
Kropka kolorfunkcja: prowadzący (w kooperacji z psychologiem)
Kropka kolorzakres obowiązków: kontakty interpersonalne z uczniami szkół średnich, organizacja warsztatów psychologicznych, przekazywanie informacji z zakresu osobowości, współpracy, nauki, psychologii, socjologii
 
Znajomość języków obcych
 
język angielski   znajomość dobra mówienie
znajomość dobra pisanie
znajomość bardzo dobra rozumienie
język rosyjski   znajomość średnia mówienie
znajomość średnia pisanie
znajomość dobra rozumienie
 
Obsługa komputera
 
Programy   znajomość podstawowa Adobe PhotoShop
znajomość średnia CAD/CAM
znajomość dobra Corel Draw
znajomość dobra Corel Photo-Paint
znajomość dobra MS Access
znajomość bardzo dobra MS Excel
znajomość bardzo dobra MS Outlook
znajomość bardzo dobra MS PowerPoint
znajomość średnia MS Project
znajomość dobra MS Visio
znajomość bardzo dobra MS Word
 
Systemy operacyjne   znajomość dobra MS-DOS
znajomość podstawowa Novell
znajomość średnia Linux (Fedora, Ubuntu, Mandriva)
znajomość bardzo dobra Windows Client (95/98/2000/XP/Vista/7)
znajomość bardzo dobra Windows Server (NT, 2000, 2003, 2008)
 
Języki programowania   znajomość dobra ASP
znajomość podstawowa ASP.NET
znajomość podstawowa C++
znajomość podstawowa Delphi
znajomość bardzo dobra HTML (+CSS)
znajomość dobra JavaScript
znajomość bardzo dobra PHP
znajomość podstawowa Visual Basic.NET
znajomość średnia Visual C#.NET
znajomość dobra XML (+XSLT)
 
Pozostałe   znajomość bardzo dobra MySQL (administracja)
znajomość dobra MS SQL Server (administracja)
znajomość średnia technologia .NET
znajomość średnia sterowniki przemysłowe
znajomość średnia serwer Apache
znajomość dobra serwer IIS
znajomość bardzo dobra sieci komputerowe TCP/IP
znajomość średnia systemy accountingowe (Equitrac)
znajomość bardzo dobra systemy faksowe (Captaris RightFax)
znajomość bardzo dobra systemy BPM (Captaris Workflow)
 
Dodatkowe informacje
 
Certyfikaty, egzaminy, uprawnienia   Kropka kolorMicrosoft Certified System Engineer
Microsoft Corporation, certyfikat MCSE, 2008.06
Kropka kolorMicrosoft Certified System Administrator
Microsoft Corporation, certyfikat MCSA+M, 2007.11
Kropka kolorCaptaris RightFax 9.0 Support Certified Technician
Captaris Inc., certyfikat techniczny, 2007.02
Kropka kolorMicrosoft Certified Professional
Microsoft Corporation, certyfikat MCP, 2006.12
Kropka kolorUprawnienia do eksploatacji urządzeń i instalacji do 1kV
Stow. Elektryków Polskich, państwowe uprawnienia, 2006.09
Kropka kolorAdvanced sales & Sales management skills
IBM Polska & Tim Birdsall, certyfikat, 2006.08
Kropka kolorSpecjalista licencjonowania Microsoft
Microsoft Polska, egzamin online, 2005.04
Kropka kolorOpiekun i wychowawca kolonii i obozów wędrownych
Kurator oświaty Kielce, państwowe uprawnienia, 1998.09
 
Ukończone kursy   Kropka kolorEvangelism Excellence
Microsoft Corporation, 3 dni
Kropka kolorEksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV
Stow. Elektryków Polskich, 1 dzień
Kropka kolorSales Process Overview
IBM Polska & Tim Birdsall, 3 dni
Kropka kolorImplementing and Administering Security in a Microsoft Windows Server 2003 Network
Integral Technologies, 2 dni
Kropka kolorLicencjonowanie Microsoft dla małych i średnich przedsiębiorstw
Microsoft Polska, kurs online
Kropka kolorAudyt informatyczny - teoria i praktyka
CSS Edusoft, 8h
Kropka kolorProgramowanie regulatorów Vitotronic
Viessmann, 8h
Kropka kolorProgramowanie w Delphi
AGH Kraków, 30h
Kropka kolorMicrosoft Windows 2000 Network and Operating System Essentials
CSS Edusoft, 5 dni
Kropka kolorImplementing Microsoft Windows 2000 Professional and Server
CSS Edusoft, 5 dni
Kropka kolorNovell NetWare - administracja i użytkowanie
AGH Kraków, 30h
Kropka kolorKurs opiekuna i wychowawcy kolonii i obozów wędrownych
Kurator oświaty Kielce, 5 dni
 
Inne umięjętności   Kropka kolorumiejętność kierowania zespołem
Kropka kolorumiejętność występowania przed dużymi grupami osób
Kropka kolorumiejętność pisania pism handlowych (oferty, umowy, itp.)
Kropka kolorumiejętność współpracy w grupie
Kropka kolorzdolności redaktorskie i copywriterskie
Kropka kolorzdolności negocjacyjne
Kropka kolorsumienność i pedantyczność
Kropka kolorprawo jazdy kat. B
 
Hobby   Kropka kolorsporty (wszelkiego rodzaju)
Kropka kolorpsychologia
Kropka koloropieka nad dziećmi
Kropka kolorprowadzenie audycji radiowych
Kropka kolorInternet
Kropka kolordziennikarstwo
Kropka kolorgra w szachy
Kropka kolordziałalność społeczna

[stopka]